Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur waarborgt niet voor de actualiteit, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de weergegeven informatie.  De auteur kan principieel niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet gebruik van de weergegeven informatie, of door het gebruik van foutieve of incomplete informatie ontstaat, voor zover de auteur zich niet schuldig heeft gemaakt aan aantoonbaar opzettelijke en  grove nalatigheid.
Alle informatie is  vrijblijvend. De auteur behoud zich het recht voor om de informatie op deze website ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

2. Koppelingen naar sites van derden
Bij directe of indirecte verwijzingen naar vreemde websites (“hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zal de auteur uitsluitend aansprakelijk zijn indien de auteur kennis heeft van de inhoud, en het voor hem technisch mogelijk en dragelijk zou zijn, het gebruik in het geval van illegale inhoud te verhinderen.
De auteur verklaart nadrukkelijk, dat met het tijdpunt van de plaatsing van de links geen illegale inhoud op de links erkenbaar waren. De auteur heeft geen zeggenschap op het actuele en toekomstige design, de inhoud of het auteurschap van de verlinkte sites. Derhalve distantieert hij zich hiermee nadrukkelijk van de inhoud van alle verlinkte sites, die na de plaatsing van de link gewijzigd is. Deze constatering geldt voor alle binnen de eigen internet-pagina’s geplaatste links en verwijzingen, alsmede voor aantekeningen in de van de auteur gealloceerde gastenboeken, discussieforen, linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases, die extern toegankelijk zijn. Voor een illegale, foutieve, of incomplete inhoud en in het bijzonder voor schade, die door het gebruik of het niet gebruik van dit soort inhoud ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de verlinkte site aansprakelijk en niet degene die enkel door een link op de publicatie verwijst.

3. Auteursrechten
De auteur streeft ernaar rekening te houden met het copyright van alle afbeeldingen, grafieken, toondocumenten, videosequenties  en teksten in deze publicatie. De auteur gebruikt zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten of royaltyvrije afbeeldingen, grafieken, toondocumenten, videosequenties of teksten. Alle binnen het internet genoemde, c.q. door derden geoctrooieerde handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bestemmingen van het enigerlei geldige auteursrechten en eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaars. Enkel door de pure vermelding kan er niet van uitgegaan worden, dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn! Het copyright voor gepubliceerde, van de auteur zelf opgestelde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de website. Het kopiëren of het gebruik van deze grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder expliciete toestemming van de auteur niet geoorloofd.

4. Bescherming van gegevens
Indien binnen de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen, adressen) aan te geven, is deze overlating van deze gegevens van de gebruiker nadrukkelijk vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover mogelijk en draaglijk – ook zonder vermelding van deze gegevens, oftewel vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem geoorloofd. Het gebruik van de gepubliceerde contactgegevens zoals correspondentieadressen, telefoon en faxnummers en emailadressen door derde is niet geoorloofd. De auteur behoud zich voor juridische stappen tegenover afzenders van zogenaamde spam-emails te ondernemen.

Op dit reglement is het Duits recht van toepassing. Indien enig voorschrift in dit reglement door de rechter ongeldig wordt verklaard blijven overige voorschriften onverminderd van toepassing.

eAqua Das Wasser für Kaffee und Tee